Grüner Knopf (Groene Knop)

August 6, 2021

Grüner Knopf (Groene Knop)

SOCIAAL. ECOLOGISCH. OFFICIEEL ERKEND. ONAFHANKELIJK GECERTIFICEERD.

"Grüner Knopf"

Meer info is te vinden op https://www.g-k.eu/JackWolfskin.

De Groene Knop is een officieel erkend keurmerk* voor duurzaam gefabriceerd textiel. Veel consumenten letten hierop bij de inkoop. De Groene Knop stelt bindende eisen om mens en milieu in het productieproces van textiel te beschermen. In totaal moet er aan 46 veeleisende sociale en milieucriteria worden voldaan – van grenswaarden voor afvalwater tot een verbod op dwangarbeid.

Het bijzondere van de Groene Knop: naast het product wordt ook altijd het bedrijf in zijn geheel aan een controle onderworpen. Daarmee is de Groene Knop het eerste van overheidswege erkende keurmerk dat systematisch controleert of bedrijven in hun leveringsketen hun zorgplicht op het gebied van mensenrechten en ecologie nakomen.

De overheid bepaalt de criteria en voorwaarden voor de Groene Knop – dat zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen. Onafhankelijke keuringsinstanties controleren of de criteria worden nageleefd.

* Officieel keurmerk van de Bondsrepubliek Duitsland